Rehab.koordinator

Som rehabiliteringskoordinator kan jag stödja dig in din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Jag kan även vara ditt stöd i kontakter med din arbetsgivare och/ eller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Mitt arbete sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet.

Samtliga har tystnadsplikt.


Annika Jernberg

Rehabiliteringskoordinator

Tfn: 0171-231 90 eller 0171-201 80

Övrig info

Vi har plats för dig, välkommen att lista dig hos oss!Avbokning av tid ska göras senast 24 timmar före utsatt tid. För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras.

Drop-in för blodtryckskontroll
måndag - torsdag kl. 15.30-16.30.

Ingen provtagning fredagar efter kl. 11.30.Hälsohuset i topp när det gäller kundnöjdheten i Enköpings kommun!


811