Välkommen till Hälsohuset

Vi bedriver en privat husläkarverksamhet på uppdrag av Landstinget samt erbjuder stora och små företag tjänster för en flexibel företagshälsovård.

Hälsohuset har idag flera yrkesgrupper som arbetar i team för att hjälpa dig på bästa sätt. Vi ger dig råd om din hälsa, hjälp och behandling vid sjukdom.

Att få ha en god hälsa är viktigt för alla.

Lista dig hos Hälsohuset i Enköping

Vill du välja oss oss som din husläkarmottagning?

Ladda ner vår listningsblankett