Välkommen till Hälsohuset

Vi bedriver privat husläkarverksamhet på uppdrag av Landstinget samt erbjuder stora och små företag tjänster för en flexibel företagshälsovård.

Hälsohuset har idag flera yrkesgrupper som arbetar i team för att hjälpa dig på bästa sätt. Vi ger dig råd om din hälsa, hjälp och behandling vid sjukdom - att få vara frisk är viktigt för alla.

Lista dig hos Hälsohuset i Enköping

Vill du välja oss oss som din husläkarmottagning?

Ladda ner vår listningsblankett