På vår drop-In mottagning erbjuder vi våra listade patienter ett kortare besök hos en sjuksköterska som gör en bedömning för enklare åkommor som du haft i högst 14 dagar, se nedan. Vi kan tyvärr inte hjälpa till med utredningar, förlängning av sjukskrivningar el remisser.

Du tas alltid emot av en sköterska, som gör en första bedömning. Om det finns medicinska behov hjälper vi dej vidare till annan profession. Om ditt ärende inte är brådskande: Ring mottagningen 0171-20180 alt 1177 el kom tillbaka nästföljande vardag. Vid akuta ärenden, allvarlig skada el sjukdom ring 112 alt uppsök akutmottagningen.

Priser och frikort
Besök kostar 200 kr. För dig som är över 85 år, eller under 20 år, är besöket gratis. Frikort gäller.

Öppettider Drop in
Vardagar 9.30-11.00

Öppetttider Drop in för blodtryckskontroll
Måndag - torsdag 15.30-16.30


På dropp in kan du söka för
  • Öronbesvär
  • Hosta/feber
  • Lätt andningsbesvär
  • Bihålebesvär
  • Enklare sårskador
  • Hudutslag
  • Halsont
  • Urinvägsbesvär
  • Ögoninfektioner
 

Övrig info

Vi har plats för dig, välkommen att lista dig hos oss!Drop-in för blodtryckskontroll
måndag - torsdag
Klockan 15.30-16.30.

Ingen provtagning fredagar 
efter klockan 11.30.

Avbokning av tid ska göras senast 24 timmar före utsatt tid. 
För sent avbokad tid eller uteblivet besök debiteras.Hälsohuset är i topp när det gäller kundnöjdheten i Enköpings kommun!812