VaccinationsmottagningTidsbokning gäller för TBE-, lunginflammation och influensa vaccinationer

Hälsohuset erbjuder endast vaccination och rådgivning gällande nedanstående vaccin


För vaccinationsrådgivning inför långresor hänvisar vi till annan vaccinationsmottagning.

 
Välkomna!

OBS! Vi vaccinerar inte barn under 1 år.
Då vaccinationer ges i överarmen ber vi Er tänka på att ha kläder som underlättar vaccinationen.

Telefon: 
0171-201 80


Länkar:
809