Sjukgymnast


På Hälsohuset möter du en lång erfarenhet av privatetablerad sjukgymnastik via Håkan och Annika.
Båda sjukgymnasterna har bred och lång erfarenhet av sjukdomar och besvär från rörelseorganen.

Annikas tidbok sköts via Hälsohuset på telefon 0171-231 90 eller via mailen, annika.jernberg@privat.lul.se

Håkan sköter sin tidbok själv och nås bäst via telefon 0171-231 84 eller via mailen, hakan.jernberg@halsohuset.se
Tidbok och frågor hanteras samt besvaras av sjukgymnasterna själva.

Hälsohusets sjukgymnaster arbetar inom landstinget i Uppsala Län, vilket innebär för dig som patient att du hanteras på samma vis som i övriga primärvården.

Patientavgiften är 150 kronor per behandlingsbesök hos Annika och 110 kronor hos Håkan.

Högkostnadsskydd gäller vid besök hos våra sjukgymnaster. I dag är gränsen för frikort 1100 kronor under ett år.

Remiss erfordras ej, vilket innebär att du kan söka direkt till någon av våra sjukgymnaster.

Hälsohuset i Enköping AB
Annika Jernberg
Tel 0171 - 231 90
 
Sportrehab i Enköping AB
Håkan Jernberg
Tel 0171 - 231 84
 
808