Rehab.koordinator

Som rehabiliteringskoordinatior kan jag stödja dig in din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Jag kan även vara ditt stöd i kontakter med din arbetsgivare och/ eller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Mitt arbete sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet.

Samtliga har tystnadsplikt.


Annika Jernberg

Rehabilteringskoordinator

Tfn: 0171-231 90 eller 0171-201 80

811