Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har två uppdrag, förebyggande hälsovård samt sjukvård.

Vi erbjuder efter tidsbokning:

 • Injektioner
 • Suturtagning
 • Sårvård
 • Bedömningar vid enklare hudbesvär
 • Hjälp vid lindriga allergier
 • Blodtryckskontroller
 • Vid behov efter bedömning hembesök
 • Hemsjukvård utifrån landstingsuppdraget
 • Övrig sjukvård efter överenskommelse
 • Receptförskrivning utifrån förskrivningsrätt
 • Råd vid livsstilsförändring enligt överenskommelse
 • Inkontinensbedömningar och förskrivning av inkontinens hjälpmedel.

Distriktssköterskan nås på tel  0171 - 201 80.

807